Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 21 90% 90% 0%
2018 16 88% 93% 6%
2017 7 100% 100% 0%
2016 9 100% 100% 0%
2015 6 83% 83% 0%
2014 16 100% 100% 0%
2013 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 21115 16
  94%
  94%
  0%
2500898 5
  80%
  80%
  0%
2018 21115 3
  67%
  67%
  0%
2500898 13
  92%
  100%
  8%
2017 2500898 7
  100%
  100%
  0%
2016 2500898 9
  100%
  100%
  0%
2015 2500898 6
  83%
  83%
  0%
2014 2500898 16
  100%
  100%
  0%
2013 2500898 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 21115 16 0% 19% 50% 25% 6% 0%
2500898 5 0% 0% 80% 0% 20% 0%
2018 21115 3 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2500898 13 0% 0% 77% 15% 0% 8%
2017 2500898 7 14% 0% 57% 29% 0% 0%
2016 2500898 9 0% 0% 44% 56% 0% 0%
2015 2500898 6 0% 0% 17% 67% 17% 0%
2014 2500898 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500898 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%