Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 16 94% 94% 0%
2018 23 100% 100% 0%
2017 10 100% 100% 0%
2016 13 100% 100% 0%
2015 20 95% 100% 5%
2014 29 100% 100% 0%
2013 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000413 1
  100%
  100%
  0%
21115 13
  92%
  92%
  0%
2500898 2
  100%
  100%
  0%
2018 7000413 1
  100%
  100%
  0%
21115 4
  100%
  100%
  0%
2500898 17
  100%
  100%
  0%
2017 21115 1
  100%
  100%
  0%
2500898 8
  100%
  100%
  0%
2016 2500898 13
  100%
  100%
  0%
2015 2500898 20
  95%
  100%
  5%
2014 2500898 29
  100%
  100%
  0%
2013 2500898 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000413 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
21115 13 0% 0% 77% 15% 8% 0%
2500898 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000413 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
21115 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2500898 17 0% 6% 65% 29% 0% 0%
2017 21115 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500898 8 0% 13% 88% 0% 0% 0%
2016 2500898 13 0% 0% 38% 62% 0% 0%
2015 2500898 20 5% 0% 40% 50% 0% 5%
2014 2500898 29 0% 7% 79% 14% 0% 0%
2013 2500898 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%