Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 50 36% 69% 48%
2018 51 59% 83% 29%
2017 32 94% 94% 0%
2016 29 83% 86% 3%
2015 30 43% 46% 7%
2014 35 83% 88% 6%
2013 17 82% 82% 0%
2012 8 62% 62% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000414 7
  43%
  100%
  57%
2502441 43
  35%
  65%
  47%
2018 7000414 5
  80%
  100%
  20%
2502441 41
  54%
  79%
  32%
2017 2502441 31
  94%
  94%
  0%
2016 2502441 23
  78%
  82%
  4%
2015 2502441 29
  41%
  44%
  7%
2014 2502441 35
  83%
  88%
  6%
2013 2502441 17
  82%
  82%
  0%
2012 2502441 8
  62%
  62%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000414 7 0% 0% 29% 14% 0% 57%
2502441 43 2% 0% 16% 16% 19% 47%
2018 7000414 5 20% 40% 20% 0% 0% 20%
2502441 41 5% 0% 15% 34% 15% 32%
2017 2502441 31 6% 16% 29% 42% 6% 0%
2016 2502441 23 9% 9% 26% 35% 17% 4%
2015 2502441 29 7% 0% 3% 31% 52% 7%
2014 2502441 35 6% 11% 34% 31% 11% 6%
2013 2502441 17 6% 6% 41% 29% 18% 0%
2012 2502441 8 13% 25% 13% 13% 38% 0%