Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 83 93.976% 96.296% 2.41%
2021 78 94.872% 98.667% 3.846%
2020 74 98.649% 98.649% 0%
2019 72 100% 100% 0%
2018 71 92.958% 94.286% 1.408%
2017 78 91.026% 93.421% 2.564%
2016 68 88.235% 93.75% 5.882%
2015 76 98.684% 100% 1.316%
2014 74 90.541% 95.714% 5.405%
2013 65 92.308% 93.75% 1.538%
2012 25 88% 100% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 81
  94%
  96%
  2%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 77
  95%
  99%
  4%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 74
  99%
  99%
  0%
2019 2502441 71
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502441 70
  93%
  94%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 78
  91%
  93%
  3%
2016 2502441 67
  90%
  94%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2502441 76
  99%
  100%
  1%
2014 2502441 74
  91%
  96%
  5%
2013 2502441 65
  92%
  94%
  2%
2012 2502441 25
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 81 0% 0% 46% 47% 4% 2%
7000413 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502441 77 0% 0% 21% 74% 1% 4%
7000413 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2502441 74 0% 1% 41% 57% 1% 0%
2019 2502441 71 0% 3% 58% 38% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2502441 70 0% 0% 46% 47% 6% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2502441 78 0% 3% 23% 64% 6% 3%
2016 2502441 67 0% 0% 43% 46% 6% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2502441 76 1% 1% 45% 51% 0% 1%
2014 2502441 74 3% 1% 18% 69% 4% 5%
2013 2502441 65 0% 0% 23% 69% 6% 2%
2012 2502441 25 0% 8% 72% 8% 0% 12%