Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 84 96% 98% 1%
2018 81 95% 96% 1%
2017 71 94% 94% 0%
2016 70 96% 96% 0%
2015 72 94% 94% 0%
2014 75 85% 90% 5%
2013 68 88% 91% 3%
2012 39 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000414 2
  100%
  100%
  0%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
2502441 81
  96%
  98%
  1%
2018 2502441 81
  95%
  96%
  1%
2017 2502441 70
  94%
  94%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 70
  96%
  96%
  0%
2015 2502441 72
  94%
  94%
  0%
2014 2502441 75
  85%
  90%
  5%
2013 2502441 68
  88%
  91%
  3%
2012 2502441 39
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000414 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000413 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2502441 81 4% 12% 20% 60% 2% 1%
2018 2502441 81 5% 6% 21% 63% 4% 1%
2017 2502441 70 4% 11% 37% 41% 6% 0%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2502441 70 3% 0% 40% 53% 4% 0%
2015 2502441 72 4% 4% 26% 60% 6% 0%
2014 2502441 75 4% 4% 29% 48% 9% 5%
2013 2502441 68 3% 6% 43% 37% 9% 3%
2012 2502441 39 5% 3% 74% 15% 0% 3%