Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 37 97% 100% 3%
2018 24 100% 100% 0%
2017 30 97% 100% 3%
2016 61 100% 100% 0%
2015 46 98% 100% 2%
2014 44 100% 100% 0%
2013 38 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000415 5
  100%
  100%
  0%
2501915 29
  97%
  100%
  3%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 23
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 22
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2501915 42
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
1354 9
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 43
  98%
  100%
  2%
2014 2501915 44
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 38
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000415 5 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2501915 29 7% 0% 76% 14% 0% 3%
1353 45 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501915 23 4% 13% 57% 26% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501915 22 5% 0% 45% 50% 0% 0%
1353 30 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2501915 42 5% 10% 62% 24% 0% 0%
1353 45 0% 33% 33% 33% 0% 0%
1354 9 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 43 5% 7% 40% 47% 0% 2%
2014 2501915 44 5% 5% 34% 57% 0% 0%
2013 2501915 38 5% 18% 63% 13% 0% 0%