Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 81 95% 96% 1%
2018 104 94% 94% 0%
2017 74 97% 100% 3%
2016 80 95% 99% 4%
2015 90 94% 99% 4%
2014 72 93% 99% 6%
2013 81 95% 97% 2%
2012 80 99% 99% 0%
2011 79 94% 96% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000415 1
  100%
  100%
  0%
2500256 1
  0%
  0%
  0%
2501915 75
  97%
  97%
  0%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 7000415 20
  90%
  90%
  0%
2501915 61
  93%
  93%
  0%
2501002 2
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 58
  97%
  100%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501915 59
  93%
  98%
  5%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 72
  93%
  99%
  6%
2014 2501915 72
  93%
  99%
  6%
2013 2501915 81
  95%
  97%
  2%
2012 2501915 80
  99%
  99%
  0%
2011 2501915 79
  94%
  96%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501915 75 4% 5% 47% 41% 3% 0%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 7000415 20 0% 5% 55% 30% 10% 0%
2501915 61 3% 8% 38% 44% 7% 0%
2501002 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501915 58 0% 0% 53% 43% 0% 3%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 59 2% 0% 76% 15% 2% 5%
2500246 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 2501915 72 0% 1% 58% 33% 1% 6%
2014 2501915 72 1% 0% 36% 56% 1% 6%
2013 2501915 81 4% 0% 49% 42% 2% 2%
2012 2501915 80 3% 0% 53% 44% 1% 0%
2011 2501915 79 6% 0% 49% 38% 4% 3%