Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 84 96% 96% 0%
2018 89 96% 97% 1%
2017 73 77% 81% 5%
2016 81 94% 95% 1%
2015 81 90% 90% 0%
2014 85 81% 84% 4%
2013 82 85% 89% 4%
2012 81 96% 96% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000415 11
  100%
  100%
  0%
2501915 68
  96%
  96%
  0%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2018 7000415 17
  100%
  100%
  0%
2501915 54
  94%
  94%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2017 2501915 57
  74%
  79%
  7%
2016 2501915 62
  92%
  93%
  2%
2015 2501915 81
  90%
  90%
  0%
2014 2501915 85
  81%
  84%
  4%
2013 2501915 82
  85%
  89%
  4%
2012 2501915 81
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000415 11 27% 0% 45% 27% 0% 0%
2501915 68 1% 0% 41% 51% 4% 0%
1355 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 60 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000415 17 12% 0% 88% 0% 0% 0%
2501915 54 4% 0% 54% 37% 6% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2501915 57 0% 0% 11% 60% 19% 7%
2016 2501915 62 0% 0% 26% 66% 6% 2%
2015 2501915 81 1% 1% 7% 80% 10% 0%
2014 2501915 85 0% 0% 5% 76% 15% 4%
2013 2501915 82 0% 0% 9% 77% 11% 4%
2012 2501915 81 1% 1% 12% 81% 4% 0%