Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 30 100% 100% 0%
2018 30 90% 100% 10%
2017 35 100% 100% 0%
2016 35 91% 100% 9%
2015 37 95% 100% 5%
2014 34 100% 100% 0%
2013 35 100% 100% 0%
2012 36 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501928 30
  100%
  100%
  0%
2018 2501928 30
  90%
  100%
  10%
2017 2501928 35
  100%
  100%
  0%
2016 2501928 32
  94%
  100%
  6%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2015 2501928 37
  95%
  100%
  5%
2014 2501928 34
  100%
  100%
  0%
2013 2501928 35
  100%
  100%
  0%
2012 2501928 36
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501928 30 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2018 2501928 30 0% 7% 53% 30% 0% 10%
2017 2501928 35 0% 3% 49% 49% 0% 0%
2016 2501928 32 0% 0% 44% 50% 0% 6%
1353 45 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2015 2501928 37 0% 0% 62% 32% 0% 5%
2014 2501928 34 0% 9% 41% 50% 0% 0%
2013 2501928 35 0% 6% 77% 17% 0% 0%
2012 2501928 36 6% 25% 61% 8% 0% 0%