Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 137 93% 97% 4%
2018 137 82% 92% 10%
2017 143 86% 90% 5%
2016 133 88% 92% 5%
2015 119 87% 90% 3%
2014 100 92% 92% 0%
2013 98 88% 91% 4%
2012 103 99% 100% 1%
2011 96 97% 99% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500260 70
  94%
  96%
  1%
2500261 67
  93%
  98%
  6%
2018 2500260 66
  85%
  93%
  9%
2500261 71
  80%
  90%
  11%
2017 2500260 78
  92%
  97%
  5%
2500261 65
  78%
  82%
  5%
2016 2500260 73
  89%
  94%
  5%
2500261 60
  87%
  90%
  3%
2015 2500260 51
  84%
  88%
  4%
2500261 68
  88%
  91%
  3%
2014 2500260 33
  91%
  91%
  0%
2500261 67
  93%
  93%
  0%
2013 2500260 40
  95%
  97%
  2%
2500261 58
  83%
  87%
  5%
2012 2500260 43
  100%
  100%
  0%
2500261 60
  98%
  100%
  2%
2011 2500260 34
  97%
  100%
  3%
2500261 62
  97%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500260 70 4% 4% 53% 33% 4% 1%
2500261 67 1% 0% 43% 48% 1% 6%
2018 2500260 66 3% 3% 32% 47% 6% 9%
2500261 71 6% 6% 35% 34% 8% 11%
2017 2500260 78 4% 1% 47% 40% 3% 5%
2500261 65 8% 3% 38% 29% 17% 5%
2016 2500260 73 5% 7% 51% 26% 5% 5%
2500261 60 7% 13% 42% 25% 10% 3%
2015 2500260 51 6% 4% 47% 27% 12% 4%
2500261 68 4% 0% 40% 44% 9% 3%
2014 2500260 33 6% 9% 52% 24% 9% 0%
2500261 67 4% 9% 40% 39% 7% 0%
2013 2500260 40 3% 10% 70% 13% 3% 3%
2500261 58 3% 2% 57% 21% 12% 5%
2012 2500260 43 9% 12% 47% 33% 0% 0%
2500261 60 3% 12% 43% 40% 0% 2%
2011 2500260 34 12% 18% 47% 21% 0% 3%
2500261 62 2% 10% 48% 37% 2% 2%