Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 79 96% 100% 4%
2018 89 96% 99% 3%
2017 74 91% 96% 5%
2016 66 95% 98% 3%
2015 69 93% 97% 4%
2014 68 94% 100% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000500 14
  100%
  100%
  0%
2500257 65
  95%
  100%
  5%
2018 7000500 15
  100%
  100%
  0%
2500257 59
  93%
  98%
  5%
2017 2500257 58
  88%
  94%
  7%
2016 2500257 65
  95%
  98%
  3%
2015 2500257 68
  93%
  97%
  4%
2014 2500257 68
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000500 14 14% 29% 50% 7% 0% 0%
2500257 65 2% 12% 82% 0% 0% 5%
2018 7000500 15 20% 0% 73% 7% 0% 0%
2500257 59 2% 2% 73% 17% 2% 5%
2017 2500257 58 2% 2% 66% 19% 5% 7%
2016 2500257 65 5% 0% 66% 25% 2% 3%
2015 2500257 68 4% 9% 53% 26% 3% 4%
2014 2500257 68 4% 9% 57% 24% 0% 6%