Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2011 1 100% 100% 0%
2010 2 50% 100% 50%
2009 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2011 4311311 1
  100%
  100%
  0%
2010 4311311 2
  50%
  100%
  50%
2009 4311327 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2011 4311311 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2010 4311311 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2009 4311327 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%