Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2012 2 100% 100% 0%
2011 12 83.333% 100% 16.667%
2010 21 90.476% 90.476% 0%
2009 23 91.304% 91.304% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2012 4311319 2
  100%
  100%
  0%
2011 4311319 11
  91%
  100%
  9%
4311349 1
  0%
  0%
  100%
2010 4311319 16
  88%
  88%
  0%
4311318 5
  100%
  100%
  0%
2009 4311319 19
  95%
  95%
  0%
4311349 1
  100%
  100%
  0%
4311318 3
  67%
  67%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2012 4311319 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2011 4311319 11 0% 0% 27% 64% 0% 9%
4311349 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2010 4311319 16 0% 19% 44% 25% 13% 0%
4311318 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2009 4311319 19 0% 5% 53% 37% 5% 0%
4311349 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
4311318 3 0% 33% 0% 33% 33% 0%