Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 100% 100% 0%
2021 36 97.222% 100% 2.778%
2020 26 100% 100% 0%
2019 32 96.875% 100% 3.125%
2018 39 100% 100% 0%
2017 52 96.154% 96.154% 0%
2016 40 100% 100% 0%
2015 38 97.368% 100% 2.632%
2014 43 100% 100% 0%
2013 35 100% 100% 0%
2012 40 100% 100% 0%
2011 43 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313148 32
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313148 35
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313148 26
  100%
  100%
  0%
2019 4313148 31
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2018 4313148 39
  100%
  100%
  0%
2017 4313148 52
  96%
  96%
  0%
2016 4313148 40
  100%
  100%
  0%
2015 4313148 38
  97%
  100%
  3%
2014 4313148 43
  100%
  100%
  0%
2013 4313148 35
  100%
  100%
  0%
2012 4313148 40
  100%
  100%
  0%
2011 4313148 43
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313148 32 6% 9% 50% 34% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313148 35 0% 3% 89% 6% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313148 26 0% 0% 69% 31% 0% 0%
2019 4313148 31 0% 0% 94% 6% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 4313148 39 0% 13% 44% 44% 0% 0%
2017 4313148 52 0% 21% 37% 38% 4% 0%
2016 4313148 40 5% 0% 73% 23% 0% 0%
2015 4313148 38 3% 26% 58% 11% 0% 3%
2014 4313148 43 5% 12% 51% 33% 0% 0%
2013 4313148 35 3% 9% 69% 20% 0% 0%
2012 4313148 40 0% 5% 48% 48% 0% 0%
2011 4313148 43 0% 0% 28% 72% 0% 0%