Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 5 100% 100% 0%
2020 6 83.333% 100% 16.667%
2018 8 100% 100% 0%
2017 10 90% 100% 10%
2015 13 100% 100% 0%
2013 5 100% 100% 0%
2012 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313157 4
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313157 6
  83%
  100%
  17%
2018 4313157 8
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 10
  90%
  100%
  10%
2015 4313157 13
  100%
  100%
  0%
2013 4313157 5
  100%
  100%
  0%
2012 4313157 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313157 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4313157 6 0% 33% 50% 0% 0% 17%
2018 4313157 8 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313157 10 0% 0% 90% 0% 0% 10%
2015 4313157 13 0% 15% 77% 8% 0% 0%
2013 4313157 5 20% 20% 20% 40% 0% 0%
2012 4313157 10 0% 10% 50% 40% 0% 0%