Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 10 100% 100% 0%
2019 14 100% 100% 0%
2017 13 84.615% 100% 15.385%
2015 11 90.909% 90.909% 0%
2013 10 90% 100% 10%
2012 7 100% 100% 0%
2011 5 60% 75% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313157 8
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2019 4313157 13
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 13
  85%
  100%
  15%
2015 4313157 11
  91%
  91%
  0%
2013 4313157 10
  90%
  100%
  10%
2012 4313157 7
  100%
  100%
  0%
2011 4313157 5
  60%
  75%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313157 8 0% 25% 63% 13% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313157 13 0% 54% 38% 8% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 4313157 13 8% 38% 31% 8% 0% 15%
2015 4313157 11 9% 18% 18% 45% 9% 0%
2013 4313157 10 0% 0% 80% 10% 0% 10%
2012 4313157 7 0% 14% 57% 29% 0% 0%
2011 4313157 5 0% 0% 40% 20% 20% 20%