Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 90% 100% 10%
2021 6 100% 100% 0%
2020 9 88.889% 100% 11.111%
2019 9 77.778% 87.5% 11.111%
2018 10 100% 100% 0%
2017 11 90.909% 90.909% 0%
2016 12 91.667% 100% 8.333%
2015 14 100% 100% 0%
2014 3 100% 100% 0%
2013 7 100% 100% 0%
2012 10 100% 100% 0%
2011 10 90% 90% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 9
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 4313157 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313157 9
  89%
  100%
  11%
2019 4313157 9
  78%
  88%
  11%
2018 4313157 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 11
  91%
  91%
  0%
2016 4313157 12
  92%
  100%
  8%
2015 4313157 14
  100%
  100%
  0%
2014 4313157 3
  100%
  100%
  0%
2013 4313157 7
  100%
  100%
  0%
2012 4313157 10
  100%
  100%
  0%
2011 4313157 10
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 9 11% 11% 67% 11% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 4313157 5 0% 20% 80% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313157 9 11% 11% 56% 11% 0% 11%
2019 4313157 9 0% 0% 67% 11% 11% 11%
2018 4313157 10 10% 20% 50% 20% 0% 0%
2017 4313157 11 0% 9% 55% 27% 9% 0%
2016 4313157 12 8% 8% 33% 42% 0% 8%
2015 4313157 14 0% 7% 71% 21% 0% 0%
2014 4313157 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2013 4313157 7 0% 43% 29% 29% 0% 0%
2012 4313157 10 0% 10% 90% 0% 0% 0%
2011 4313157 10 10% 0% 50% 30% 10% 0%