Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 16 100% 100% 0%
2018 20 90% 100% 10%
2017 14 93% 100% 7%
2016 22 100% 100% 0%
2015 12 92% 100% 8%
2014 8 88% 100% 12%
2013 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 4313489 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313489 20
  90%
  100%
  10%
2017 4313489 14
  93%
  100%
  7%
2016 4313489 20
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 4313489 12
  92%
  100%
  8%
2014 4313489 8
  88%
  100%
  12%
2013 4313489 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 4313489 16 6% 0% 75% 19% 0% 0%
2018 4313489 20 0% 5% 55% 30% 0% 10%
2017 4313489 14 7% 7% 36% 43% 0% 7%
2016 4313489 20 5% 0% 20% 75% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313489 12 0% 0% 50% 42% 0% 8%
2014 4313489 8 0% 25% 38% 25% 0% 13%
2013 4313489 9 0% 22% 44% 33% 0% 0%