Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 100% 100% 0%
2021 35 100% 100% 0%
2020 25 100% 100% 0%
2019 26 100% 100% 0%
2018 26 96.154% 96.154% 0%
2017 23 100% 100% 0%
2016 25 100% 100% 0%
2015 22 100% 100% 0%
2014 25 100% 100% 0%
2013 32 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313775 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313775 35
  100%
  100%
  0%
2020 4313775 25
  100%
  100%
  0%
2019 4313775 26
  100%
  100%
  0%
2018 4313775 26
  96%
  96%
  0%
2017 4313775 23
  100%
  100%
  0%
2016 4313775 25
  100%
  100%
  0%
2015 4313775 22
  100%
  100%
  0%
2014 4313775 25
  100%
  100%
  0%
2013 4313775 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313775 24 8% 4% 79% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313775 35 6% 6% 80% 9% 0% 0%
2020 4313775 25 4% 12% 68% 16% 0% 0%
2019 4313775 26 4% 4% 23% 69% 0% 0%
2018 4313775 26 4% 0% 50% 42% 4% 0%
2017 4313775 23 4% 0% 48% 48% 0% 0%
2016 4313775 25 4% 12% 44% 40% 0% 0%
2015 4313775 22 5% 5% 59% 32% 0% 0%
2014 4313775 25 4% 8% 56% 32% 0% 0%
2013 4313775 32 9% 3% 69% 19% 0% 0%