Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 35 100% 100% 0%
2020 25 100% 100% 0%
2019 25 100% 100% 0%
2018 26 100% 100% 0%
2017 23 100% 100% 0%
2016 25 100% 100% 0%
2015 22 100% 100% 0%
2014 26 100% 100% 0%
2013 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313775 23
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313775 35
  100%
  100%
  0%
2020 4313775 25
  100%
  100%
  0%
2019 4313775 25
  100%
  100%
  0%
2018 4313775 26
  100%
  100%
  0%
2017 4313775 23
  100%
  100%
  0%
2016 4313775 25
  100%
  100%
  0%
2015 4313775 22
  100%
  100%
  0%
2014 4313775 26
  100%
  100%
  0%
2013 4313775 31
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313775 23 4% 17% 78% 0% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 4313775 35 6% 31% 60% 3% 0% 0%
2020 4313775 25 4% 20% 68% 8% 0% 0%
2019 4313775 25 4% 8% 72% 16% 0% 0%
2018 4313775 26 4% 8% 81% 8% 0% 0%
2017 4313775 23 4% 13% 57% 26% 0% 0%
2016 4313775 25 0% 4% 76% 20% 0% 0%
2015 4313775 22 0% 27% 59% 14% 0% 0%
2014 4313775 26 4% 8% 81% 8% 0% 0%
2013 4313775 31 10% 10% 71% 10% 0% 0%