Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 100% 100% 0%
2021 35 100% 100% 0%
2020 25 100% 100% 0%
2019 25 100% 100% 0%
2018 26 100% 100% 0%
2017 23 100% 100% 0%
2016 24 100% 100% 0%
2015 23 100% 100% 0%
2014 26 100% 100% 0%
2013 31 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313775 24
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313775 35
  100%
  100%
  0%
2020 4313775 25
  100%
  100%
  0%
2019 4313775 25
  100%
  100%
  0%
2018 4313775 26
  100%
  100%
  0%
2017 4313775 23
  100%
  100%
  0%
2016 4313775 24
  100%
  100%
  0%
2015 4313775 23
  100%
  100%
  0%
2014 4313775 26
  100%
  100%
  0%
2013 4313775 31
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313775 24 4% 17% 75% 4% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313775 35 3% 14% 80% 3% 0% 0%
2020 4313775 25 0% 0% 88% 12% 0% 0%
2019 4313775 25 0% 4% 96% 0% 0% 0%
2018 4313775 26 0% 4% 85% 12% 0% 0%
2017 4313775 23 4% 26% 57% 13% 0% 0%
2016 4313775 24 4% 17% 63% 17% 0% 0%
2015 4313775 23 4% 30% 30% 35% 0% 0%
2014 4313775 26 8% 12% 42% 38% 0% 0%
2013 4313775 31 6% 16% 65% 13% 0% 0%