Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2017 29 100% 100% 0%
2016 14 100% 100% 0%
2015 5 80% 100% 20%
2014 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2017 4314660 24
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
1354 18
  100%
  100%
  0%
2016 4314660 14
  100%
  100%
  0%
2015 4314660 5
  80%
  100%
  20%
2014 4314660 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2017 4314660 24 4% 8% 75% 13% 0% 0%
1353 45 0% 67% 33% 0% 0% 0%
1354 18 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4314660 14 7% 21% 64% 7% 0% 0%
2015 4314660 5 0% 20% 0% 60% 0% 20%
2014 4314660 8 13% 0% 75% 13% 0% 0%