Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4317133 1
  100%
  100%
  0%
2021 4317133 2
  100%
  100%
  0%
2020 4310920 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4317133 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 4317133 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 4310920 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%