Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 27 100% 100% 0%
2018 27 100% 100% 0%
2017 28 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 4316214 27
  100%
  100%
  0%
2018 4316214 27
  100%
  100%
  0%
2017 4316214 27
  100%
  100%
  0%
1354 9
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 4316214 27 0% 56% 44% 0% 0% 0%
2018 4316214 27 0% 44% 44% 11% 0% 0%
2017 4316214 27 4% 7% 89% 0% 0% 0%
1354 9 0% 0% 0% 0% 0% 100%