Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 11 82% 90% 9%
2018 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 4316624 10
  80%
  89%
  10%
1354 9
  100%
  100%
  0%
2018 4316624 7
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 4316624 10 0% 0% 10% 70% 10% 10%
1354 9 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 4316624 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%