Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2011 363 39 80
2010 307 28 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 76.47% %
2016 75.61% %
2015 85.23% %
2014 85.5% %
2013 84.26% %
2012 83.31% 100%
2011 78.7% 64.33%
2010 72.83% 64.14%
2009 68.8% 64.51%
2008 61.55% 55.4%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats