UAB

Grau en Humanitats ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000030 Graduat en Humanitats
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2017 76% 100% 24%
2016 76% 86% 12%
2015 85% 98% 13%
2014 85% 97% 12%
2013 84% 94% 10%
2012 83% 93% 10%
2011 79% 91% 13%
2010 73% 89% 18%
2009 70% 91% 24%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2017 8 31 0 62 0
2016 0 22 42 22 14
2015 7 30 33 27 2
2014 5 17 47 29 3
2013 4 13 40 36 6
2012 5 11 41 37 7
2011 3 10 38 40 9
2010 3 11 40 34 11
2009 4 10 39 38 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np