Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedrątic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedrątic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedrątic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 5%
202h
28%
1217h
19%
816h
2%
72h
33%
1410h
13%
570h
4287h
2018 4%
164h
31%
1209h
15%
608h
1%
39h
29%
1156h
19%
769h
3946h
2017 4%
150h
33%
1369h
17%
693h
1%
37h
30%
1254h
15%
615h
4118h
2016 5%
188h
28%
1174h
17%
692h
0%
0h
29%
1199h
21%
873h
4125h
2015 3%
133h
27%
1116h
16%
654h
0%
0h
31%
1277h
22%
881h
4062h
2014 4%
152h
30%
1215h
13%
541h
0%
0h
34%
1374h
19%
768h
4049h
2013 4%
226h
31%
1657h
11%
609h
5%
296h
33%
1796h
15%
832h
5416h
2012 5%
283h
29%
1609h
9%
526h
8%
455h
30%
1701h
18%
1029h
5603h
2011 4%
182h
27%
1129h
6%
269h
2%
75h
46%
1930h
14%
599h
4183h
2010 4%
109h
23%
657h
7%
193h
5%
135h
55%
1553h
6%
177h
2825h
2009 4%
44h
33%
379h
13%
145h
15%
176h
29%
327h
6%
69h
1139h