Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 79 45.57% 76.596% 40.506%
2021 90 45.556% 80.392% 43.333%
2020 65 52.308% 69.388% 24.615%
2019 69 92.754% 100% 7.246%
2018 61 37.705% 82.143% 54.098%
2017 64 31.25% 55.556% 43.75%
2016 47 51.064% 75% 31.915%
2015 33 39.394% 65% 39.394%
2014 45 86.667% 97.5% 11.111%
2013 36 88.889% 96.97% 8.333%
2012 57 70.175% 90.909% 22.807%
2011 69 85.507% 100% 14.493%
2010 45 71.111% 78.049% 8.889%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 21115 1
  100%
  100%
  0%
2500246 79
  46%
  77%
  41%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2021 2500256 3
  33%
  100%
  67%
2500246 90
  46%
  80%
  43%
2500239 2
  50%
  100%
  50%
2500502 1
  0%
  0%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500246 65
  52%
  69%
  25%
2500097 1
  0%
  0%
  0%
2500501 1
  0%
  0%
  100%
2019 2500246 69
  93%
  100%
  7%
2018 2500259 1
  0%
  0%
  100%
2500246 61
  38%
  82%
  54%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 64
  31%
  56%
  44%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 47
  51%
  75%
  32%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2015 2500246 33
  39%
  65%
  39%
2014 2500244 1
  100%
  100%
  0%
2500246 45
  87%
  98%
  11%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 36
  89%
  97%
  8%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500246 57
  70%
  91%
  23%
2011 2500246 69
  86%
  100%
  14%
2010 2500246 45
  71%
  78%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 21115 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 79 3% 0% 10% 32% 14% 41%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2021 2500256 3 0% 0% 33% 0% 0% 67%
2500246 90 0% 0% 16% 30% 11% 43%
2500239 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2500502 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 65 0% 0% 15% 37% 23% 25%
2500097 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500501 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500246 69 0% 4% 9% 80% 0% 7%
2018 2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 61 3% 3% 5% 26% 8% 54%
2500501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500240 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500246 64 3% 0% 13% 16% 25% 44%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500246 47 4% 0% 11% 36% 17% 32%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2015 2500246 33 6% 6% 9% 18% 21% 39%
2014 2500244 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 45 7% 16% 51% 13% 2% 11%
2500173 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2013 2500246 36 6% 11% 47% 25% 3% 8%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500246 57 5% 5% 23% 37% 7% 23%
2011 2500246 69 4% 4% 25% 52% 0% 14%
2010 2500246 45 2% 7% 18% 44% 20% 9%