Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 69
  88%
  98%
  10%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
1355 84
  50%
  100%
  50%
1353 240
  67%
  91%
  27%
2021 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500244 68
  93%
  100%
  7%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 144
  67%
  86%
  22%
2020 2500244 85
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 63
  92%
  97%
  5%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500244 80
  94%
  96%
  2%
2501933 1
  0%
  0%
  100%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500244 81
  98%
  98%
  0%
2016 2500244 72
  92%
  94%
  3%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 81
  88%
  93%
  6%
2014 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500244 74
  81%
  90%
  9%
2013 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2500244 72
  89%
  97%
  8%
2500262 3
  100%
  100%
  0%
2012 2500244 68
  85%
  94%
  9%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500244 52
  87%
  92%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 69 3% 1% 20% 64% 1% 10%
2500246 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1355 84 0% 0% 17% 33% 0% 50%
1353 240 0% 0% 7% 60% 7% 27%
2021 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 68 0% 1% 44% 47% 0% 7%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 144 11% 0% 11% 44% 11% 22%
2020 2500244 85 2% 2% 40% 51% 0% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500244 63 3% 5% 46% 38% 3% 5%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2018 2500256 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 80 1% 3% 21% 69% 4% 3%
2501933 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500244 81 1% 6% 35% 56% 2% 0%
2016 2500244 72 0% 1% 36% 54% 6% 3%
2500246 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 81 0% 5% 40% 43% 6% 6%
2014 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500244 74 0% 7% 26% 49% 9% 9%
2013 2500243 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500244 72 4% 18% 47% 19% 3% 8%
2500262 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2012 2500244 68 0% 3% 22% 60% 6% 9%
2500173 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2011 2500244 52 4% 8% 31% 44% 8% 6%