Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2020 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500251 8
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 3
  100%
  100%
  0%
2500251 11
  91%
  91%
  0%
2503702 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500251 19
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500251 9
  89%
  89%
  0%
2018 2500251 13
  100%
  100%
  0%
2017 2500251 16
  94%
  94%
  0%
2016 2500251 13
  92%
  100%
  8%
2015 2500251 15
  100%
  100%
  0%
2014 2500251 37
  100%
  100%
  0%
2013 2500251 7
  57%
  80%
  29%
2012 2500251 17
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500251 8 13% 13% 63% 13% 0% 0%
2021 2500241 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500251 11 0% 0% 73% 18% 9% 0%
2503702 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500251 19 0% 0% 89% 5% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500251 9 11% 11% 44% 22% 11% 0%
2018 2500251 13 0% 0% 69% 23% 0% 0%
2017 2500251 16 6% 0% 50% 38% 6% 0%
2016 2500251 13 0% 0% 62% 31% 0% 8%
2015 2500251 15 7% 0% 87% 7% 0% 0%
2014 2500251 37 0% 11% 76% 14% 0% 0%
2013 2500251 7 0% 0% 43% 14% 14% 29%
2012 2500251 17 18% 12% 18% 47% 6% 0%