Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 83.64% 74.42%
2021 87.76% 81.63%
2020 87.98% 74.83%
2019 88.59% 82.24%
2018 87.19% 85.36%
2017 83.76% 77.31%
2016 88.68% 87.13%
2015 87.33% 84.63%
2014 87.2% 86.27%
2013 87.47% 86.61%
2012 85.97% 87.5%
2011 81.58% 77.28%
2010 76.04% 71.9%
2009 72.08% 72.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats