Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2019 21 90.476% 100% 9.524%
2018 20 85% 100% 15%
2017 18 88.889% 100% 11.111%
2016 34 100% 100% 0%
2015 35 97.143% 100% 2.857%
2014 17 94.118% 100% 5.882%
2013 26 96.154% 100% 3.846%
2012 15 93.333% 93.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 21
  90%
  100%
  10%
2018 2500256 20
  85%
  100%
  15%
2017 2500256 18
  89%
  100%
  11%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 34
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 35
  97%
  100%
  3%
2014 2500256 17
  94%
  100%
  6%
2013 2500256 26
  96%
  100%
  4%
2012 2500256 15
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500256 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500256 21 10% 24% 48% 10% 0% 10%
2018 2500256 20 5% 25% 45% 10% 0% 15%
2017 2500256 18 6% 28% 22% 33% 0% 11%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2016 2500256 34 6% 15% 53% 26% 0% 0%
2015 2500256 35 6% 11% 66% 14% 0% 3%
2014 2500256 17 0% 18% 76% 0% 0% 6%
2013 2500256 26 4% 38% 54% 0% 0% 4%
2012 2500256 15 7% 40% 33% 13% 7% 0%