Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 7 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 7 85.714% 100% 14.286%
2017 41 87.805% 100% 12.195%
2016 6 100% 100% 0%
2015 31 96.774% 100% 3.226%
2014 2 100% 100% 0%
2013 28 96.429% 100% 3.571%
2012 29 93.103% 96.429% 3.448%
2011 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 7
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 7
  86%
  100%
  14%
2017 2500256 41
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 6
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 31
  97%
  100%
  3%
2014 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 28
  96%
  100%
  4%
2012 2500256 29
  93%
  96%
  3%
2011 2500256 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2500256 7 0% 43% 57% 0% 0% 0%
2020 2500256 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2019 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 7 0% 29% 14% 43% 0% 14%
2017 2500256 41 7% 12% 44% 24% 0% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 6 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2015 2500256 31 16% 26% 39% 16% 0% 3%
2014 2500256 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500256 28 7% 29% 50% 11% 0% 4%
2012 2500256 29 0% 34% 48% 10% 3% 3%
2011 2500256 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%