Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 82.5% 94.286% 12.5%
2021 47 100% 100% 0%
2020 69 98.551% 100% 1.449%
2019 56 89.286% 89.286% 0%
2018 60 95% 96.61% 1.667%
2017 58 93.103% 96.429% 3.448%
2016 64 96.875% 98.413% 1.562%
2015 66 77.273% 98.077% 21.212%
2014 59 81.356% 84.211% 3.39%
2013 49 81.633% 86.957% 6.122%
2012 45 88.889% 95.238% 6.667%
2011 33 93.939% 100% 6.061%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 40
  82%
  94%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 47
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 69
  99%
  100%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2500256 56
  89%
  89%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 60
  95%
  97%
  2%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2017 2500256 58
  93%
  96%
  3%
2016 2500256 64
  97%
  98%
  2%
2015 2500256 66
  77%
  98%
  21%
2014 2500256 59
  81%
  84%
  3%
2013 2500256 49
  82%
  87%
  6%
2012 2500256 45
  89%
  95%
  7%
2011 2500256 33
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 40 5% 8% 50% 20% 5% 13%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 47 4% 15% 45% 36% 0% 0%
2020 2500256 69 4% 12% 58% 25% 0% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500256 56 4% 5% 32% 48% 11% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500256 60 7% 3% 50% 35% 3% 2%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2017 2500256 58 3% 9% 36% 45% 3% 3%
2016 2500256 64 6% 8% 50% 33% 2% 2%
2015 2500256 66 5% 6% 36% 30% 2% 21%
2014 2500256 59 3% 0% 44% 34% 15% 3%
2013 2500256 49 6% 10% 41% 24% 12% 6%
2012 2500256 45 4% 16% 40% 29% 4% 7%
2011 2500256 33 3% 0% 61% 30% 0% 6%