Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 50% 100% 50%
2021 41 100% 100% 0%
2020 35 97.143% 100% 2.857%
2019 38 89.474% 94.444% 5.263%
2018 28 89.286% 92.593% 3.571%
2017 39 97.436% 100% 2.564%
2016 39 94.872% 100% 5.128%
2015 40 100% 100% 0%
2014 40 100% 100% 0%
2013 30 100% 100% 0%
2012 29 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 2
  50%
  100%
  50%
2021 2500256 41
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 35
  97%
  100%
  3%
2019 2500256 38
  89%
  94%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 28
  89%
  93%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 39
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 39
  95%
  100%
  5%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2015 2500256 40
  100%
  100%
  0%
2014 2500256 40
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 30
  100%
  100%
  0%
2012 2500256 29
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500256 41 2% 10% 34% 54% 0% 0%
2020 2500256 35 6% 17% 57% 17% 0% 3%
2019 2500256 38 3% 3% 53% 32% 5% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 28 0% 0% 68% 21% 7% 4%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 39 5% 5% 54% 33% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 39 3% 5% 46% 41% 0% 5%
1353 96 0% 83% 0% 0% 0% 17%
2015 2500256 40 0% 3% 75% 23% 0% 0%
2014 2500256 40 5% 3% 73% 20% 0% 0%
2013 2500256 30 3% 27% 63% 7% 0% 0%
2012 2500256 29 3% 21% 69% 7% 0% 0%