Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 93.939% 100% 6.061%
2021 49 95.918% 100% 4.082%
2020 37 94.595% 100% 5.405%
2019 32 96.875% 96.875% 0%
2018 29 96.552% 100% 3.448%
2017 43 95.349% 100% 4.651%
2016 33 84.848% 100% 15.152%
2015 29 89.655% 100% 10.345%
2014 38 94.737% 100% 5.263%
2013 25 92% 100% 8%
2012 22 100% 100% 0%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 33
  94%
  100%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 49
  96%
  100%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 37
  95%
  100%
  5%
2019 2500256 32
  97%
  97%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 29
  97%
  100%
  3%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2017 2500256 43
  95%
  100%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 33
  85%
  100%
  15%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 29
  90%
  100%
  10%
2014 2500256 38
  95%
  100%
  5%
2013 2500256 25
  92%
  100%
  8%
2012 2500256 22
  100%
  100%
  0%
2011 2500256 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 33 3% 36% 42% 9% 0% 6%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 49 4% 39% 43% 10% 0% 4%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 37 5% 35% 38% 16% 0% 5%
2019 2500256 32 6% 25% 53% 13% 3% 0%
1353 64 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500256 29 3% 28% 52% 14% 0% 3%
1353 80 0% 40% 20% 20% 0% 20%
2017 2500256 43 5% 19% 60% 12% 0% 5%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2016 2500256 33 6% 3% 67% 9% 0% 15%
1353 64 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500256 29 7% 24% 55% 3% 0% 10%
2014 2500256 38 8% 26% 55% 5% 0% 5%
2013 2500256 25 4% 44% 24% 20% 0% 8%
2012 2500256 22 5% 18% 64% 14% 0% 0%
2011 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%