Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 83.333% 87.5% 4.762%
2021 47 93.617% 100% 6.383%
2020 69 95.652% 100% 4.348%
2019 54 90.741% 96.078% 5.556%
2018 58 93.103% 98.182% 5.172%
2017 67 89.552% 100% 10.448%
2016 54 87.037% 92.157% 5.556%
2015 63 92.063% 98.305% 6.349%
2014 51 92.157% 100% 7.843%
2013 43 93.023% 97.561% 4.651%
2012 48 87.5% 100% 12.5%
2011 37 97.297% 100% 2.703%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 42
  83%
  88%
  5%
2021 2500256 47
  94%
  100%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 69
  96%
  100%
  4%
2019 2500256 54
  91%
  96%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 58
  93%
  98%
  5%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2017 2500256 67
  90%
  100%
  10%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2016 2500256 54
  87%
  92%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 63
  92%
  98%
  6%
2014 2500256 51
  92%
  100%
  8%
2013 2500256 43
  93%
  98%
  5%
2012 2500256 48
  88%
  100%
  12%
2011 2500256 37
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 42 5% 2% 31% 45% 12% 5%
2021 2500256 47 9% 11% 70% 4% 0% 6%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 69 6% 38% 51% 1% 0% 4%
2019 2500256 54 7% 28% 48% 7% 4% 6%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500256 58 7% 16% 48% 22% 2% 5%
1355 28 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 128 0% 25% 63% 0% 0% 13%
2017 2500256 67 4% 21% 49% 15% 0% 10%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2016 2500256 54 7% 9% 43% 28% 7% 6%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500256 63 0% 5% 51% 37% 2% 6%
2014 2500256 51 2% 20% 59% 12% 0% 8%
2013 2500256 43 7% 5% 47% 35% 2% 5%
2012 2500256 48 2% 27% 52% 6% 0% 13%
2011 2500256 37 3% 27% 65% 3% 0% 3%