Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 29 96.552% 100% 3.448%
2021 46 100% 100% 0%
2020 40 100% 100% 0%
2019 43 97.674% 97.674% 0%
2018 39 100% 100% 0%
2017 41 95.122% 100% 4.878%
2016 43 95.349% 95.349% 0%
2013 1 100% 100% 0%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 29
  97%
  100%
  3%
2021 2500256 46
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 40
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 43
  98%
  98%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 39
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 41
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 43
  95%
  95%
  0%
2013 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500256 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 29 3% 38% 38% 17% 0% 3%
2021 2500256 46 4% 30% 65% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 40 5% 60% 33% 3% 0% 0%
2019 2500256 43 7% 40% 44% 7% 2% 0%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2018 2500256 39 5% 33% 56% 5% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500256 41 5% 32% 51% 7% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 43 5% 30% 58% 2% 5% 0%
2013 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 2500256 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%