Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 96.429% 100% 3.571%
2021 38 89.474% 100% 10.526%
2020 28 78.571% 91.667% 14.286%
2019 34 79.412% 96.429% 17.647%
2018 28 96.429% 100% 3.571%
2017 26 88.462% 95.833% 7.692%
2016 19 84.211% 94.118% 10.526%
2015 27 96.296% 100% 3.704%
2014 21 95.238% 100% 4.762%
2013 27 96.296% 100% 3.704%
2012 15 93.333% 100% 6.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 28
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 38
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 28
  79%
  92%
  14%
2019 2500256 34
  79%
  96%
  18%
2018 2500256 28
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 26
  88%
  96%
  8%
2016 2500256 19
  84%
  94%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 27
  96%
  100%
  4%
2014 2500256 21
  95%
  100%
  5%
2013 2500256 27
  96%
  100%
  4%
2012 2500256 15
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 28 0% 4% 57% 36% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500256 38 0% 11% 47% 32% 0% 11%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500256 28 4% 21% 21% 29% 7% 14%
2019 2500256 34 6% 38% 29% 6% 3% 18%
2018 2500256 28 7% 0% 64% 25% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500256 26 4% 15% 42% 27% 4% 8%
2016 2500256 19 0% 21% 37% 26% 5% 11%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 2500256 27 15% 22% 52% 7% 0% 4%
2014 2500256 21 5% 19% 71% 0% 0% 5%
2013 2500256 27 4% 37% 48% 7% 0% 4%
2012 2500256 15 7% 27% 53% 7% 0% 7%