Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 75 72% 96.429% 25.333%
2021 84 77.381% 100% 22.619%
2020 78 64.103% 90.909% 29.487%
2019 85 82.353% 97.222% 15.294%
2018 80 76.25% 89.706% 15%
2017 89 77.528% 100% 22.472%
2016 80 88.75% 98.611% 10%
2015 81 85.185% 100% 14.815%
2014 82 79.268% 91.549% 13.415%
2013 80 83.75% 97.101% 13.75%
2012 87 83.908% 100% 16.092%
2011 77 66.234% 100% 33.766%
2010 77 75.325% 100% 24.675%
2009 80 76.25% 92.424% 17.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 75
  72%
  96%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 84
  77%
  100%
  23%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500256 78
  64%
  91%
  29%
2019 2500256 85
  82%
  97%
  15%
2018 2500256 80
  76%
  90%
  15%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2017 2500256 89
  78%
  100%
  22%
1353 128
  62%
  100%
  38%
2016 2500256 80
  89%
  99%
  10%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 81
  85%
  100%
  15%
2014 2500256 82
  79%
  92%
  13%
2013 2500256 80
  84%
  97%
  14%
2012 2500256 87
  84%
  100%
  16%
2011 2500256 77
  66%
  100%
  34%
2010 2500256 77
  75%
  100%
  25%
2009 2500256 80
  76%
  92%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 75 5% 19% 40% 8% 3% 25%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500256 84 4% 2% 63% 8% 0% 23%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 2500256 78 5% 8% 29% 22% 6% 29%
2019 2500256 85 5% 18% 39% 21% 2% 15%
2018 2500256 80 4% 33% 36% 4% 9% 15%
1353 96 17% 17% 33% 17% 0% 17%
2017 2500256 89 2% 9% 45% 21% 0% 22%
1353 128 0% 25% 25% 13% 0% 38%
2016 2500256 80 4% 9% 58% 19% 1% 10%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2015 2500256 81 5% 10% 62% 9% 0% 15%
2014 2500256 82 5% 23% 43% 9% 7% 13%
2013 2500256 80 4% 4% 60% 16% 3% 14%
2012 2500256 87 5% 1% 66% 13% 0% 16%
2011 2500256 77 5% 0% 45% 16% 0% 34%
2010 2500256 77 4% 22% 47% 3% 0% 25%
2009 2500256 80 4% 5% 56% 11% 6% 18%