Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 85.714% 97.674% 12.245%
2021 53 81.132% 100% 18.868%
2020 68 91.176% 98.413% 7.353%
2019 66 89.394% 98.333% 9.091%
2018 57 84.211% 100% 15.789%
2017 57 80.702% 100% 19.298%
2016 61 85.246% 100% 14.754%
2015 66 86.364% 100% 13.636%
2014 57 84.211% 100% 15.789%
2013 45 82.222% 97.368% 15.556%
2012 44 88.636% 100% 11.364%
2011 30 86.667% 96.296% 10%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 49
  86%
  98%
  12%
2021 2500256 53
  81%
  100%
  19%
2020 2500256 68
  91%
  98%
  7%
2019 2500256 66
  89%
  98%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 57
  84%
  100%
  16%
2017 2500256 57
  81%
  100%
  19%
2016 2500256 61
  85%
  100%
  15%
2015 2500256 66
  86%
  100%
  14%
2014 2500256 57
  84%
  100%
  16%
2013 2500256 45
  82%
  97%
  16%
2012 2500256 44
  89%
  100%
  11%
2011 2500256 30
  87%
  96%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 49 4% 16% 55% 10% 2% 12%
2021 2500256 53 6% 23% 32% 21% 0% 19%
2020 2500256 68 4% 38% 38% 10% 1% 7%
2019 2500256 66 6% 15% 48% 20% 2% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 57 5% 28% 44% 7% 0% 16%
2017 2500256 57 5% 18% 40% 18% 0% 19%
2016 2500256 61 5% 13% 52% 15% 0% 15%
2015 2500256 66 5% 11% 50% 21% 0% 14%
2014 2500256 57 5% 11% 61% 7% 0% 16%
2013 2500256 45 2% 11% 58% 11% 2% 16%
2012 2500256 44 5% 30% 45% 9% 0% 11%
2011 2500256 30 0% 13% 57% 17% 3% 10%