Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 90.323% 100% 9.677%
2021 48 81.25% 100% 18.75%
2020 52 90.385% 100% 9.615%
2019 75 94.667% 100% 5.333%
2018 73 84.932% 100% 15.068%
2017 72 68.056% 81.667% 16.667%
2016 69 88.406% 100% 11.594%
2015 58 89.655% 100% 10.345%
2014 68 86.765% 100% 13.235%
2013 73 86.301% 100% 13.699%
2012 52 82.692% 100% 17.308%
2011 59 91.525% 100% 8.475%
2010 47 93.617% 100% 6.383%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 62
  90%
  100%
  10%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 48
  81%
  100%
  19%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 52
  90%
  100%
  10%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2019 2500256 75
  95%
  100%
  5%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2018 2500256 73
  85%
  100%
  15%
1353 128
  75%
  100%
  25%
2017 2500256 72
  68%
  82%
  17%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 69
  88%
  100%
  12%
1353 128
  25%
  67%
  62%
2015 2500256 58
  90%
  100%
  10%
2014 2500256 68
  87%
  100%
  13%
2013 2500256 73
  86%
  100%
  14%
2012 2500256 52
  83%
  100%
  17%
2011 2500256 59
  92%
  100%
  8%
2010 2500256 47
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 62 2% 23% 44% 23% 0% 10%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2021 2500256 48 6% 13% 56% 6% 0% 19%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500256 52 4% 27% 44% 15% 0% 10%
1353 48 0% 0% 33% 0% 0% 67%
2019 2500256 75 5% 27% 60% 3% 0% 5%
1353 112 0% 29% 43% 14% 0% 14%
2018 2500256 73 5% 15% 59% 5% 0% 15%
1353 128 0% 13% 63% 0% 0% 25%
2017 2500256 72 6% 13% 29% 21% 15% 17%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500256 69 0% 3% 57% 29% 0% 12%
1353 128 0% 0% 25% 0% 13% 63%
2015 2500256 58 3% 19% 64% 3% 0% 10%
2014 2500256 68 4% 9% 54% 19% 0% 13%
2013 2500256 73 7% 11% 60% 8% 0% 14%
2012 2500256 52 4% 21% 48% 10% 0% 17%
2011 2500256 59 5% 17% 49% 20% 0% 8%
2010 2500256 47 0% 9% 55% 30% 0% 6%