Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 29 93.103% 96.429% 3.448%
2021 42 97.619% 100% 2.381%
2020 41 100% 100% 0%
2019 35 97.143% 100% 2.857%
2018 34 94.118% 94.118% 0%
2017 39 97.436% 100% 2.564%
2016 42 100% 100% 0%
2015 33 100% 100% 0%
2014 29 100% 100% 0%
2013 30 93.333% 96.552% 3.333%
2012 21 80.952% 89.474% 9.524%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 29
  93%
  96%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 42
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 41
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 35
  97%
  100%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 34
  94%
  94%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 192
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 39
  97%
  100%
  3%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2016 2500256 42
  100%
  100%
  0%
1353 176
  73%
  80%
  9%
2015 2500256 33
  100%
  100%
  0%
2014 2500256 29
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 30
  93%
  97%
  3%
2012 2500256 21
  81%
  89%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 29 7% 3% 76% 7% 3% 3%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 42 5% 24% 55% 14% 0% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500256 41 0% 76% 20% 5% 0% 0%
2019 2500256 35 0% 23% 71% 3% 0% 3%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2018 2500256 34 0% 6% 68% 21% 6% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 192 8% 17% 58% 17% 0% 0%
2017 2500256 39 0% 10% 67% 21% 0% 3%
1353 112 14% 14% 57% 0% 0% 14%
2016 2500256 42 0% 5% 79% 17% 0% 0%
1353 176 0% 18% 18% 36% 18% 9%
2015 2500256 33 0% 12% 82% 6% 0% 0%
2014 2500256 29 0% 3% 69% 28% 0% 0%
2013 2500256 30 0% 10% 60% 23% 3% 3%
2012 2500256 21 5% 0% 43% 33% 10% 10%