Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 71 81.69% 100% 18.31%
2021 76 86.842% 98.507% 11.842%
2020 83 77.108% 94.118% 18.072%
2019 82 75.61% 91.176% 17.073%
2018 87 81.609% 95.946% 14.943%
2017 92 72.826% 89.333% 18.478%
2016 80 78.75% 88.732% 11.25%
2015 78 85.897% 98.529% 12.821%
2014 84 86.905% 93.59% 7.143%
2013 92 82.609% 87.356% 5.435%
2012 82 86.585% 88.75% 2.439%
2011 92 80.435% 93.671% 14.13%
2010 98 71.429% 79.545% 10.204%
2009 79 51.899% 83.673% 37.975%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 71
  82%
  100%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500256 76
  87%
  99%
  12%
2020 2500256 83
  77%
  94%
  18%
2019 2500256 82
  76%
  91%
  17%
2018 2500256 87
  82%
  96%
  15%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500256 92
  73%
  89%
  18%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 80
  79%
  89%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 78
  86%
  99%
  13%
2014 2500256 84
  87%
  94%
  7%
2013 2500256 92
  83%
  87%
  5%
2012 2500256 82
  87%
  89%
  2%
2011 2500256 92
  80%
  94%
  14%
2010 2500256 98
  71%
  80%
  10%
2009 2500256 79
  52%
  84%
  38%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 71 1% 15% 52% 13% 0% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500256 76 3% 13% 58% 13% 1% 12%
2020 2500256 83 5% 4% 33% 36% 5% 18%
2019 2500256 82 1% 0% 32% 41% 7% 17%
2018 2500256 87 6% 3% 47% 25% 3% 15%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500256 92 2% 2% 35% 34% 9% 18%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2016 2500256 80 3% 3% 30% 44% 10% 11%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500256 78 4% 1% 33% 47% 1% 13%
2014 2500256 84 4% 10% 39% 35% 6% 7%
2013 2500256 92 2% 3% 17% 60% 12% 5%
2012 2500256 82 5% 2% 27% 52% 11% 2%
2011 2500256 92 3% 5% 21% 51% 5% 14%
2010 2500256 98 0% 3% 19% 49% 18% 10%
2009 2500256 79 0% 4% 22% 27% 10% 38%