Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 59.722% 72.881% 18.056%
2021 77 80.519% 91.176% 11.688%
2020 78 85.897% 91.781% 6.41%
2019 80 86.25% 89.61% 3.75%
2018 83 87.952% 100% 12.048%
2017 82 75.61% 95.385% 20.732%
2016 80 92.5% 96.104% 3.75%
2015 75 90.667% 100% 9.333%
2014 83 89.157% 91.358% 2.41%
2013 80 86.25% 88.462% 2.5%
2012 84 95.238% 98.765% 3.571%
2011 78 87.179% 100% 12.821%
2010 81 71.605% 96.667% 25.926%
2009 79 81.013% 83.117% 2.532%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 72
  60%
  73%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500256 77
  81%
  91%
  12%
2020 2500256 78
  86%
  92%
  6%
2019 2500256 80
  86%
  90%
  4%
2018 2500256 83
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 82
  76%
  95%
  21%
1353 128
  75%
  100%
  25%
2016 2500256 80
  92%
  96%
  4%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2015 2500256 75
  91%
  100%
  9%
2014 2500256 83
  89%
  91%
  2%
2013 2500256 80
  86%
  88%
  2%
2012 2500256 84
  95%
  99%
  4%
2011 2500256 78
  87%
  100%
  13%
2010 2500256 81
  72%
  97%
  26%
2009 2500256 79
  81%
  83%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 72 6% 8% 19% 26% 22% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500256 77 5% 12% 34% 30% 8% 12%
2020 2500256 78 5% 10% 46% 24% 8% 6%
2019 2500256 80 4% 11% 50% 21% 10% 4%
2018 2500256 83 5% 6% 65% 12% 0% 12%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500256 82 2% 1% 33% 39% 4% 21%
1353 128 13% 0% 38% 25% 0% 25%
2016 2500256 80 4% 0% 34% 55% 4% 4%
1353 80 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2015 2500256 75 4% 1% 48% 37% 0% 9%
2014 2500256 83 5% 14% 48% 22% 8% 2%
2013 2500256 80 3% 0% 43% 41% 11% 3%
2012 2500256 84 5% 0% 71% 19% 1% 4%
2011 2500256 78 3% 3% 47% 35% 0% 13%
2010 2500256 81 4% 5% 25% 38% 2% 26%
2009 2500256 79 4% 22% 48% 8% 16% 3%