Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 72 73.611% 88.333% 16.667%
2021 78 89.744% 98.592% 8.974%
2020 80 80% 92.754% 13.75%
2019 83 84.337% 97.222% 13.253%
2018 78 85.897% 97.101% 11.538%
2017 90 85.556% 100% 14.444%
2016 82 90.244% 94.872% 4.878%
2015 76 89.474% 100% 10.526%
2014 72 93.056% 98.529% 5.556%
2013 82 92.683% 98.701% 6.098%
2012 83 95.181% 98.75% 3.614%
2011 80 86.25% 93.243% 7.5%
2010 78 83.333% 86.667% 3.846%
2009 78 84.615% 100% 15.385%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 72
  74%
  88%
  17%
2021 2500256 78
  90%
  99%
  9%
2020 2500256 80
  80%
  93%
  14%
2019 2500256 83
  84%
  97%
  13%
2018 2500256 78
  86%
  97%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 90
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 82
  90%
  95%
  5%
2015 2500256 76
  89%
  100%
  11%
2014 2500256 72
  93%
  99%
  6%
2013 2500256 82
  93%
  99%
  6%
2012 2500256 83
  95%
  99%
  4%
2011 2500256 80
  86%
  93%
  8%
2010 2500256 78
  83%
  87%
  4%
2009 2500256 78
  85%
  100%
  15%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 72 4% 15% 54% 0% 10% 17%
2021 2500256 78 4% 19% 63% 4% 1% 9%
2020 2500256 80 3% 11% 61% 5% 6% 14%
2019 2500256 83 4% 14% 48% 18% 2% 13%
2018 2500256 78 4% 14% 56% 12% 3% 12%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 90 3% 13% 51% 18% 0% 14%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500256 82 4% 15% 43% 29% 5% 5%
2015 2500256 76 3% 8% 55% 24% 0% 11%
2014 2500256 72 4% 4% 61% 24% 1% 6%
2013 2500256 82 2% 4% 62% 24% 1% 6%
2012 2500256 83 4% 13% 70% 8% 1% 4%
2011 2500256 80 1% 9% 65% 11% 6% 8%
2010 2500256 78 0% 13% 47% 23% 13% 4%
2009 2500256 78 3% 9% 64% 9% 0% 15%