Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 86.667% 100% 13.333%
2021 19 63.158% 92.308% 31.579%
2020 17 88.235% 100% 11.765%
2019 18 88.889% 100% 11.111%
2018 16 75% 92.308% 18.75%
2017 14 64.286% 90% 28.571%
2016 20 75% 93.75% 20%
2015 12 75% 100% 25%
2014 8 50% 80% 37.5%
2013 4 100% 100% 0%
2012 16 93.75% 100% 6.25%
2011 21 80.952% 100% 19.048%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 15
  87%
  100%
  13%
2021 2500256 19
  63%
  92%
  32%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 17
  88%
  100%
  12%
2501002 5
  80%
  100%
  20%
2019 2500256 18
  89%
  100%
  11%
2501002 5
  80%
  100%
  20%
2018 2500256 16
  75%
  92%
  19%
2501002 32
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 14
  64%
  90%
  29%
2501002 50
  88%
  98%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 20
  75%
  94%
  20%
2501002 37
  81%
  88%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 12
  75%
  100%
  25%
2501002 46
  76%
  90%
  15%
2014 2500256 8
  50%
  80%
  38%
2501002 34
  82%
  93%
  12%
2013 2500256 4
  100%
  100%
  0%
2501002 63
  97%
  100%
  3%
2012 2500256 16
  94%
  100%
  6%
2501002 61
  89%
  93%
  5%
2011 2500256 21
  81%
  100%
  19%
2501002 62
  87%
  95%
  8%
2010 2501002 35
  86%
  88%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 15 0% 7% 67% 13% 0% 13%
2021 2500256 19 0% 0% 21% 42% 5% 32%
2501002 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500256 17 6% 0% 24% 59% 0% 12%
2501002 5 20% 0% 40% 20% 0% 20%
2019 2500256 18 0% 0% 56% 33% 0% 11%
2501002 5 20% 0% 20% 40% 0% 20%
2018 2500256 16 0% 0% 31% 44% 6% 19%
2501002 32 9% 9% 34% 38% 0% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500256 14 7% 0% 29% 29% 7% 29%
2501002 50 2% 2% 46% 38% 2% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 20 0% 0% 30% 45% 5% 20%
2501002 37 5% 0% 19% 57% 11% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500256 12 8% 8% 33% 25% 0% 25%
2501002 46 4% 0% 48% 24% 9% 15%
2014 2500256 8 0% 0% 38% 13% 13% 38%
2501002 34 0% 0% 53% 29% 6% 12%
2013 2500256 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2501002 63 3% 2% 46% 46% 0% 3%
2012 2500256 16 0% 6% 63% 25% 0% 6%
2501002 61 5% 5% 38% 41% 7% 5%
2011 2500256 21 0% 0% 29% 52% 0% 19%
2501002 62 3% 5% 40% 39% 5% 8%
2010 2501002 35 6% 6% 46% 29% 11% 3%