Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2501915 60
  93%
  100%
  7%
7000415 30
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 60
  88%
  98%
  10%
7000415 31
  94%
  97%
  3%
2020 2500250 1
  100%
  100%
  0%
2501915 64
  88%
  100%
  12%
7000415 34
  91%
  97%
  6%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501915 65
  95%
  97%
  2%
7000415 34
  94%
  97%
  3%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 66
  86%
  100%
  14%
7000415 31
  94%
  100%
  6%
2501002 2
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 69
  96%
  100%
  4%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501915 70
  91%
  100%
  9%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 69
  94%
  100%
  6%
2014 2501915 81
  90%
  100%
  10%
2013 2501915 82
  89%
  100%
  11%
2012 2501915 95
  94%
  99%
  5%
2011 2501915 94
  90%
  100%
  10%
2010 2501915 92
  89%
  94%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2501915 60 5% 3% 75% 10% 0% 7%
7000415 30 3% 0% 83% 7% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501915 60 7% 10% 67% 5% 2% 10%
7000415 31 0% 0% 87% 6% 3% 3%
2020 2500250 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501915 64 2% 6% 66% 14% 0% 13%
7000415 34 0% 0% 76% 15% 3% 6%
2500097 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502443 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501915 65 5% 6% 77% 8% 3% 2%
7000415 34 0% 6% 79% 9% 3% 3%
2500890 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500262 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501915 66 2% 9% 74% 2% 0% 14%
7000415 31 10% 16% 68% 0% 0% 6%
2501002 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2501915 69 1% 4% 77% 13% 0% 4%
2016 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 70 7% 1% 21% 61% 0% 9%
2500246 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 69 3% 0% 45% 46% 0% 6%
2014 2501915 81 2% 0% 42% 46% 0% 10%
2013 2501915 82 1% 0% 38% 50% 0% 11%
2012 2501915 95 0% 0% 34% 60% 1% 5%
2011 2501915 94 3% 1% 59% 28% 0% 10%
2010 2501915 92 2% 2% 39% 46% 5% 5%