Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 96.667% 100% 3.333%
2021 47 93.617% 100% 6.383%
2020 56 98.214% 100% 1.786%
2019 68 95.588% 98.485% 2.941%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 60
  97%
  100%
  3%
2021 2500256 47
  94%
  100%
  6%
2020 2500256 56
  98%
  100%
  2%
2019 2500256 68
  96%
  98%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 60 5% 7% 43% 42% 0% 3%
2021 2500256 47 4% 6% 51% 32% 0% 6%
2020 2500256 56 5% 4% 52% 38% 0% 2%
2019 2500256 68 1% 1% 50% 43% 1% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%